Fungování

Aby jezírko správně fungovalo a přirozeně vodu čistilo, je třeba jeho správné navržení, které nesmí opomenout základní principy.

Všechna správně fungující koupací jezírka tvoří dvě části navržené ve správném poměru:

hlubší část – koupací - relaxační,

mělčí příbřežní část  - část čisticí.

Hlubší část slouží ke koupání a zároveň je dostatečně hluboká na to, aby se do vody spadlé nečistoty mohly usadit na jejím dně.

V příbřežní části jsou zasázeny mokřadní rostliny, které svým růstem odebírají živiny z vody a tím přispívají k jejímu čištění. Hlavní podíl na čištění vody mají bakterie, které se nacházejí na kačírku, kterým je pokryta příbřežní část.

Důležitým faktorem správně fungujícího přírodního jezírka je také jeho dostatečná velikost, která by měla být minimálně 60 m2.

 

Další článek: Výhody →