Stavba jezírka

Stavba jezírka zahrnuje vyhloubení jámy a položení geotextilie na kterou se položí speciální folie.

Hlubší - plavací část je po položení folie ohraničena dubovými nebo smrkovými trámy. Příbřežní část je vysypána kačírkem. Důležité je navezení dostatečného množství kačírku. Vrstva 20 -25 cm je nutná pro správné zakořenění mokřadních rostlin, které jsou vysazeny do příbřežní části.

Jezírko je poté naplněno vodou.

Pro správnou čistící funkci přírodního jezírka je nutná jeho dostatečná velikost. Celková plocha vodní hladiny by měla být alespoň 60 m2, s velikostním poměrem čistící a relaxační zóny 50:50, lépe  60:40 ve prospěch čistící zóny.

Minimální hloubka plavací části je 220 cm.

Aby se v čištění uplatnilo více druhů rostlin, je navržená hloubka čistící části u břehu  proměnlivá od 20 cm se svažováním až do hloubky 60 cm.

Rostliny se vysazují v počtu 5 -7 ks na m2 čistící zóny a dále se nechávají rozrůst dle jejich pořeby.