Velikost a umístění

Aby jezírko správně fungovalo a docházelo k přirozenému čištění vody, je nutná jeho dostatečná velikost. Celková plocha vodní hladiny by měla být alespoň 60 m2, s velikostním poměrem čistící a relaxační zóny 50:50, lépe  60:40 ve prospěch čistící zóny a minimální hloubkou plavací části 220 cm.

Aby se v čištění uplatnilo více druhů rostlin je navržená hloubka čistící části u břehu  proměnlivá, od 20 cm se svažováním až do hloubky 60 cm.

Rostliny se vysazují v počtu 5 -7 ks na m2 čistící zóny a dále se nechávají rozrůst dle jejich pořeby.

Další článek: Náklady →